#seriálsr

Čilejkári nepotrebujú príslovku teraz, nahradili ju svojským čiľ

Podľa etnografky Zuzany Paulovičovej sa na čilejkárskom nárečí podpísala nemčina, ale predovšetkým maďarčina.

Na Záhorí nepestujú zemiaky, ale erteple, grumbír, krumpole či zemáky

Nárečie nie je na celom území jednotné. Medzi nárečím z okolia Malaciek a z okolia Skalice je podstatný rozdiel, ale rozdielnosti sa nájdu aj na oveľa menšie vzdialenosti.

VIDEO: Vo Vrbovom majú gizdru, v Trnave aj jehové oné

Vrbovský dialekt v posledných rokoch skúmali Ľubomír Bosák a Patrik Kýška, ktorí vlani do monografie Jubilejná kniha mesta Vrbové zaradili Slovník vrbovských výrazov.

SERIÁL: V Papradne si topánky zašvihľujú a na stromoch rastú kokorúdy

Charakteristickým znakom papradnianskeho nárečia je dzekanie – vyslovovanie dz namiesto ď, ale aj cekanie vyslovovanie c namiesto ť.

Rómovia majú vlastné dialekty, vo východoslovenskom vyšla Nová zmluva

V súvislosti s rómčinou sa na Slovensku hovorí o východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom variante slovenskej rómčiny, z ktorých každý má svoje regionálne odchýlky.

Folkloristi z Diviak nad Nitricou sa volajú menami starých rodičov

Vždy, keď majú stretnutia raz do týždňa v škole, snažia sa rozprávať tým nárečím, ktoré získali zo zdrojov ich dediny.

Zemplínska Teplica má svoj nárečový slovník

V obci v súčasnosti vie už len málo ľudí hovoriť pravým miestnym nárečím, aj staršie generácie, ktoré si ho pamätajú, ho miešajú so slovenčinou.

SERIÁL: Kvetináč má takmer každý, hampuľák je len v Helcmanovciach

Na zabíjačke sa v Helcmanovciach nerobia jaternice ale hurky.,aktualizované 

Milan Tóth spisuje nárečové slová z Valalík, chce vydať slovník

Valaličan na dôchodku má odjakživa vzťah k ľudovým tradíciám a folklóru.

Vďaka lokálpatriotom a recesistom prežíva Nitránske nárečie obrodu

Nitrianske nárečie sa už niekoľko rokov snaží dostať opäť na jazykové výslnie hŕstka nadšencov, ktorí v ňom komunikujú na sociálnych sieťach, predovšetkým na stránke s názvom Ortodoxní Nitrančani